POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka Prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na tronie

https://www.robertradzik.com

 

 • Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Administratorem Twoich danych jest Robert Radzik, prowadzący działalność: Robert Radzik – fotografia, ul. Lubelska 44, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 862-143-64-59. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imiona, adres e-mail, numer telefonu;
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie i/lub podania adresu e-mail przy pobieraniu dodatkowych materiałów czy zakupów w sklepie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać.
 5. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, dostępu do swoich zdjęć udostępnianych w formie galerii zabezpieczonych hasłem dostępu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d, e, f  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@robertradzik.com

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał. Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

 

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy:

 • hosting: LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP: 7831711517, REGON: 302693647
 • poczta email: LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ

Strony oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ?RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

 • Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR