Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na tronie www.robertradzik.com

 • Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Administratorem Twoich danych jest Robert Radzik, prowadzący działalność: Robert Radzik – fotografia, ul. Lubelska 44, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 862-143-64-59. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imiona, adres e-mail, numer telefonu;
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie i/lub podania adresu e-mail przy pobieraniu dodatkowych materiałów czy zakupów w sklepie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać.
 5. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, dostępu do swoich zdjęć udostępnianych w formie galerii zabezpieczonych hasłem dostępu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d, e, f  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@robertradzik.com

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał. Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy:

 • hosting: LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP: 7831711517, REGON: 302693647
 • poczta email: LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ

Strony oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ?RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 • Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

Robert Radzik fotografia
wróć na górę